Askel kohti vapautta

Tiina Heiskan näyttelyssä katsojan mielikuvitus punoo tarinaa.

Lapin Kansa 26.11.2020 /Richard Kautto

Mitä he näkevät talossa?

Posted on 18 tammikuun, 2019 by hyvinpukeutunutkriitikko
Tiina Heiskan näyttelyn nimi on isoäidin talossa. Jo nimi saa katsojan odottamaan paitsi nostalgiaa myös muistojen kuvallista tulkintaa.

Nainen nukkena (2016)

Teksti: Sini Mononen, Mustekala 12.1.2016
Galleria Amassa on tammikuun ajan esillä Tiina Heiskan Dollhouse-näyttely. Heiska on maalannut kankaalle öljymaalauksia, joissa aiheena toistuu nukkemainen, katseen kohteena oleva nainen. Kuvissa nainen on kuin aseteltu lavasteisiin.

Häilyvät rajat (2013)

Tiina Heiska, maalauksia 2003 – 2013 /Teksti Philippa Found
Tiina Heiskan tuotannossa on nähtävissä tiettyjä toistuvia teemoja, joiden kaikkien keskiössä on naisen hahmo:

Fluid boundaries (2013)

Tiina Heiska, Paintings 2003 – 2013 /Text by Philippa Found
Looking at Tiina Heiska’s oeuvre there are certain themes, centred around the female figure, which recur:

Ruumis ja kaikkeus – kohtaaminen Tiina Heiskan maalauksissa (2013)

Tiina Heiska, Maalauksia 2003 – 2013 /Teksti Henna Paunu
Tiina Heiska kuvaa maalauksissaan inhimillistä kokemusta, yhteyttä omaan itseen ja olevaan. Katsojan samaistuminen näiden maalausten kokemuksiin ja tilallisuuteen tapahtuu figuurien ja tarkemmin määrittämättömälle virtuaaliselle, lähes abstraktille tasolle viedyn tilan kuvaamisen kautta.

The Body and The Universe – Encounter in Tiina Heiska’s Art (2013)

Tiina Heiska, Paintings 2003 – 2013 /Text by Henna Paunu
In her paintings, Tiina Heiska depicts the human condition, our contact with ourselves and existence. The viewer’s identification with the experiences and spatiality in these paintings is achieved by the depiction of figures and an indistinct space that has been taken onto a virtual, nearly abstract, level.

Elephant Magazine #6: Cinematic Painting (2011)

Margherita Dessaney looks at how the modern language of film and moving images has transformed the traditional art of painting, while featuring the work of Guillaume Bressons, Andy Denzler, Jeremy Geddes, Nicole Hayden, Tiina Heiska, Joyce Ho, Justin Mortimer and Wayne Toepp.

Twin Room (2009)

Text by Maria Bregnbak
One of the works shows a man sprawled on a bed with his left arm extended towards the viewer. The broad sketchy brushstrokes veil his features and make it impossible to tell whether he is even alive or simply resting in a state of post-coital oblivion.

Patent Shoes (2007)

Text by Maria Bregnbak
Finnish artist Tiina Heiska´s work is based on photography, which she uses as a sketch or a draft for the later painted image. Her works carry a poetic mystique owing to the painterly quality but also to the fact that their inherent narrative is never obvious.

À la recherche de l’objet du désir absolu (2006)

Texte: Juha-Heikki Tihinen
L’art de Tiina Heista révèle sa profondeur par touches furtives,  comme pour séduire son observateur. Au premier abord, les œuvres semblent calmes et posées, mais rapidement on y entrevoit un courant ou un mouvement qui produit un sentiment d’excitation et d’anticipation chez l’observateur.

In search of an absolute object of desire (2006)

Text by Juha-Heikki Tihinen
Tiina Heiska’s art reveals its insightfulness furtively, as if seducing the viewer. Her works seem peaceful and arranged at first, but their flow and movement will soon emerge and instil a sense of excitement and anticipation in the viewer.

Absoluuttisen halunkohteen etsintä (2006)

Teksti: Juha-Heikki Tihinen
Tiina Heiskan taide paljastaa syvällisyytensä vaivihkaa, ikään kuin viettelee katsojan Teokset vaikuttavat aluksi tyyniltä ja asetelmamaisilta, mutta sangen pian niissä ilmenevä virtaus tai liike saa katsojassa aikaan kiihtymyksen ja jännityksen tunteen.